Bokken Bokuto etc.

 Bokken-Bokuto, Wakizashi-Shoto, Tantô, Tanbô, Hanbô, Jô, Bô .

Bokken MasterCut

Notre prix : 57.99$

Hanbô Chêne Rouge

Notre prix : 45.00$

Tanto Ipe

Notre prix : 60.00$

Bokken Ninja-to MasterCut

Notre prix : 47.99$

Tanbô - Tambô Ipe

Notre prix : 50.00$

Bokken Ipe Nichiken Yamabushi

Notre prix : 155.00$

Bokken Ipe

Notre prix : 170.00$

Wakizashi Shoto Ipe

Notre prix : 120.00$

Bô Ipe

Notre prix : 165.00$

Jô Ipe

Notre prix : 100.00$

Tanto Amarante

Notre prix : 40.00$

Hanbô Ipe

Notre prix : 75.00$

Akagashi aikido Bokken

Notre prix : 210.00$

Wakizashi Shoto Cumaru

Notre prix : 85.00$Retour en haut